Consulus

Featured Case Study

Creating Lasting Moments in Retail

Singapore

See how Consulus built the myVillage brand with memorable marquee events that packed a full house and increased the brand’s reach.

Read More
Latest News

Danh mục thương hiệu cồng kềnh – Doanh Nhân Sài Gòn

23 April 2014

Bất kỳ một chuyên gia Phương Tây nào khi nhìn vào danh mục thương hiệu cồng kềnh của một tập đoàn Châu Á tất nhiên sẽ thốt lên rằng: Giải pháp hết sức dễ hiểu là thu gọn danh mục này để tăng hiệu quả đầu tư. Tuy nhiên, đối với các CEO Châu Á, việc này không đơn giản chút nào.

Read More

Shape the World

Consulus is an innovation consultancy with business management and multi-disciplinary design capabilities.

We help Asian brands shape the world through business design, organisational development and designing new brand experiences.   Since 2004, we have operated throughout the Asia-Pacific from fast-growing Singapore to new frontiers like Myanmar.  Join us »